Adatvédelmi nyilatkozat

Frissítve 2016. szeptember 12. napján

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat meghatározza, hogy a GSK hogyan használja fel és hogyan védi az Ön által számunkra megadott adatokat. Tiszteletben tartjuk az Ön adatainak titkosságát, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, dolgozzuk fel, használjuk fel és közöljük az Ön adatait, valamint részletezi biztonsági gyakorlatainkat.

Azzal, hogy megadja számunkra személyes adatait, tudomásul veszi és hozzájárul annak továbbításához, feldolgozásához, felhasználásához és közléséhez a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint.

A webhelyek vagy mobilalkalmazások üzemeltetőiről (és bármely gyűjtött személyazonosításra alkalmas adatot ellenőrző GSK jogi személyről) információt a webhelyek láblécében és/vagy kapcsolati adatokat tartalmazó oldalán, valamint a mobilalkalmazások licencszerződésében talál.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek a webhelynek, valamint az Ön által megadott adatokat tartalmazó mindent adatbázisnak a kezelése a GSK (UK) által adott utasításoknak megfelelően, valamint a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Avtv.”) meghatározott rendelkezések szerint történik.

Mit gyűjtünk?

Az Ön által számunkra megadott személyazonosításra alkalmas adatokat gyűjtjük, amelyek az Önt mint magánszemélyt azonosító adatokat jelentik. Adatokat csak akkor gyűjtünk, ha Ön a részünkre előzetesen hozzájárulását adta a szóban forgó adatok gyűjtéséhez. Az adatkezelés jogalapja tehát az Avtv. 5.§ (1) bekezdése. A személyazonosításra alkalmas adatok az Ön következő adatait foglalhatják magukban:

 • név,
 • cím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím.

Hogyan használjuk fel az Ön személyazonosításra alkalmas adatait?

Személyazonosításra alkalmas adatainak megadásával Ön hozzájárul, hogy az információkat az alábbiakban meghatározott célból felhasználjuk – amennyiben a helyi jogszabályok ezeket megengedik, illetve amennyiben Ön hozzájárult ezen kommunikációk a részünkről történő fogadásához:

 • az Ön megkereséseire való válaszadás,
 • szolgáltatásaink színvonalának javítása,
 • kommunikációnk tartalmának javítása,
 • tippek, hasznos információk, termékhírek és frissítések nyújtása az Ön számára,
 • értesítés küldése új termékeinkről és szolgáltatásainkról,
 • vélemények kérése új termékeinkről és szolgáltatásainkról,
 • az Ön állásjelentkezésének elbírálása,
 • saját adminisztrációs és minőségbiztosítási céljainkra,
 • a webhelyen vagy mobilalkalmazásban részletezett más célokra.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatai megadásával Ön azoknak a fenti célokból történő feldolgozásához is hozzájárult. Továbbá hozzájárul, hogy a GSK, a GlaxoSmithKline vállalatcsoport és az illetékes hivatalok adatokat gyűjtenek és elemeznek a gyógyszerészeti mellékhatásokra vonatkozóan, illetve felhasználják és tárolják ezeket az adatokat. A GSK által kiválasztott és adatfeldolgozónak kinevezett szolgáltatók felhasználhatják és tárolhatják az Ön adatait a GSK által a fenti célokra vonatkozóan adott utasításokkal és a magyar szabályozásokkal összhangban.

A webhely és a mobilalkalmazás használatára vonatkozó információk

Automatikusan információkat gyűjtünk továbbá az Ön számítógépének és böngészőjének típusáról, az operációs rendszerről, a webhelyeink előtt és után meglátogatott webhelyekről, a standard kiszolgáló naplózási adatairól, az Internet Protocol- (IP-) címekről, a GPS-helyadatokról, a mobiltelefon-szolgáltatóról és a mobiltelefon operációs rendszeréről. Ezeket az információkat összesítjük annak érdekében, hogy megértsük, látogatóink hogyan használják webhelyeinket és mobilalkalmazásainkat, hogy továbbfejleszthessük azokat és az általunk kínált szolgáltatásokat. A GPS helyadatok tipikusan nem azonosítják az egyes felhasználókat. Ezeket az összesített információkat meg is oszthatjuk a GSK csoporton belül más vállalatokkal, valamint egyéb harmadik felekkel. Ilyen információk lehetnek például a következők:

 • a webhelyeinken és mobilalkalmazásainkon tett látogatások összes száma,
 • a látogatók száma webhelyeink és mobilalkalmazásaink egyes lapjain,
 • látogatóink internet-szolgáltatóinak tartománynevei.

Hogyan védjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait?

A GSK megteszi a megfelelő jogi, szervezeti és műszaki intézkedéseket az Ön személyes adatainak védelmére, a hatályos titoktartási és adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően. Amikor a GSK harmadik fél szolgáltatót használ, az adott szolgáltatót gondosan választja ki, és kötelezi a személyes adatok bizalmasságának és biztonságának védelmét szolgáló megfelelő intézkedések megtételére. Mi számos biztonsági technológiát és eljárást használunk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól vagy közléstől. Sajnos az adatok interneten vagy mobiltelefonos hálózati csatlakozáson keresztül történő átvitele nem teljesen biztonságos. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön személyazonosításra alkalmas adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni az Ön által a webhelyeinkre vagy mobilalkalmazásainkra átvitt személyazonosításra alkalmas adatok biztonságát: minden adatátvitel az Ön saját kockázatára történik. Míg nem tudjuk garantálni, hogy az adatok vonatkozásában elvesztésre, visszaélésre vagy módosításra nem kerül sor, az adatai megérkezését követően megfelelő műszaki biztonsági intézkedéseket fogunk alkalmazni az ilyen szerencsétlen események megakadályozása érdekében.

Személyazonosításra alkalmas adatok megosztása harmadik felekkel

Az Ön személyazonosításra alkalmas adatait megoszthatjuk kapcsolat vállalkozásainkkal, szerződő partnereinkkel és ügynökeinkkel a normál üzletvitel során azon tevékenységek megvalósítása érdekében, amelyekhez Ön a hozzájárulását adta. A webhelyen vagy a mobilalkalmazásban szereplő ellenkező állítás hiányában a személyazonosításra alkalmas adatokat nem adjuk el és nem adjuk bérbe más harmadik feleknek, azzal a kivétellel, hogy az Ön személyazonosításra alkalmas adatait továbbíthatjuk harmadik félnek abban az esetben, ha a jelen webhelyhez kapcsolódó üzletág vagy annak része, illetve az ahhoz kapcsolódó ügyféladatok értékesítésére, engedményezésére vagy átruházására kerül sor. Időnként kiválasztott harmadik felek támogató szolgáltatásait vesszük igénybe webhelyeinkkel vagy mobilalkalmazásainkkal kapcsolatban, illetve a szokásos üzletmenet során. Ezek a felek időről időre hozzáférnek az Ön adataihoz annak érdekében, hogy képesek legyenek az említett szolgáltatásokat nyújtani részünkre. Az ilyen támogató szolgáltatásokat nyújtó valamennyi cégtől megköveteljük, hogy a sajátunkkal megegyező szintű adatvédelmet biztosítsanak. Harmadik feleknek tilos saját céljaikra felhasználni az adatokat. Így különösen nem engedélyezzük a szolgáltatók részére, hogy az Ön személyazonosításra alkalmas adatait saját marketingtevékenységeikhez felhasználják.

Mikor közölhetjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait másokkal?

A GSK fenntartja a jogot, hogy személyes adatokat közöljön Önről – beleértve az Ön e-mail címét – kormányzati hatóságoknak történő jelentéstétel során, releváns jogi eljárásokban szereplő felek számára az eljáró bíróság felhatalmazása alapján, vagy egyébként a hatályos jogszabályok által kifejezetten megkövetelt vagy engedélyezett mértékben. Bizonyos speciális esetekben, ahol a helyi jogszabályok lehetővé teszik, közölhetjük az Ön személyazonosításra alkalmas adatait:

 • ha okkal feltételezzük, hogy ezen adatok közlése szükséges ahhoz, hogy jogi lépéseket kezdeményezzük olyan személy ellen, aki sérelmet okoz Önnek, vagy egyébként sérti vagy akadályozza a GSK jogait, tulajdonát vagy működését, a jelen webhely vagy mobilalkalmazás használóit vagy bárki mást, akit sérthetnek az ilyen tevékenységek
 • ha álláspontunk szerint ezt a jogszabályok megkövetelik, a jogalkalmazó hatóságok felhívására bűnügyi nyomozással kapcsolatosan, illetve a polgári vagy közigazgatási hatóságok felhívására folyamatban lévő polgári ügyben vagy közigazgatási vizsgálatban
 • jelentős vállalati tranzakcióval kapcsolatban, mint például termékvonal vagy üzletág értékesítése, egyesülés, konszolidáció, eszközértékesítés, illetve a csőd valószínűtlen bekövetkezése.

A gyűjtött személyazonosításra alkalmas adatok továbbíthatók, tárolhatók és feldolgozhatók az Ön lakóhelye szerinti országban, vagy bármely országban, amelyben a GSK (beleértve kapcsolt vállalkozásait), alvállalkozói vagy megbízottjai által fenntartott létesítmények találhatók, beleértve az Egyesült Államokat és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokat. Ez azt jelenti, hogy az Ön adatainak feldolgozása történhet olyan országokban, amelyek adatvédelmi normái alacsonyabb szintűek, mint az Ön lakóhelye szerinti országé. Webhelyeink és mobilalkalmazásaink használatával Ön hozzájárul az adatainak az Ön lakóhelye szerinti országon kívül és az EGT-n kívül történő bármely továbbításához, feldolgozásához, vagy tárolásához. Mi biztosítjuk, hogy az adatokat akkor is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően kezeljük, ha azokat az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli országba továbbítjuk.

IP-címek használata

Az IP-cím egy olyan számkészlet, amelyet automatikusan az Ön számítógépéhez rendelnek, amikor bejelentkezik az internet-szolgáltatójához, vagy a szervezete helyi hálózatán (LAN) vagy nagy kiterjedésű hálózatán (WAN) keresztül. A webkiszolgálók automatikusan a hozzárendelt IP-cím alapján azonosítják a számítógépét az online munkamenet során.

A GSK vagy a nevében eljáró harmadik fél vállalatok gyűjthetik az IP-címeket rendszeradminisztrációs célokra vagy a webhelyeink használatának auditálása céljából. Az IP-címeket a webhelyeink felhasználóinak azonosítására is használhatjuk, ha szükségesnek érezzük a webhely használati feltételei betartásának érvényre juttatását, illetve szolgáltatásunk, webhelyeink vagy más felhasználók védelme érdekében.

Cookie-k

Webhelyeink és mobilalkalmazásaink használhatják az úgynevezett „cookie” technológiát. A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet a kiszolgálók elhelyeznek az Ön merevlemezén. A cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink és mobilalkalmazásaink személyesen válaszoljanak Önnek. A webhely vagy mobilalkalmazás működését az Ön igényeihez, kedvelt és nem kedvelt dolgaihoz igazíthatja azzal, hogy információkat gyűjt és jegyez meg az Ön preferenciáival kapcsolatban. Például kiszolgálónk olyan cookie-t helyezhet el, amelynek hatására Önnek nem kell egynél többször beírnia a jelszót egy webhelyen tett látogatása alatt.

Választása szerint elfogadhatja vagy elutasíthatja a cookie-kat. A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, azonban kívánsága szerint általában módosíthatja a böngészője beállításait, hogy az elutasítsa a cookie-kat, vagy a cookie-k tárolása előtt figyelmeztetést küldjön. Ezekről a funkciókról és a cookie-kkal kapcsolatos preferenciák megadásáról további információt olvashat az internetböngésző útmutatójában vagy súgójában.

Ha úgy dönt, hogy elutasítja a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja majd teljes mértékben kihasználni webhelyeink, illetve bármely más meglátogatott webhely interaktív funkcióit. A cookie-k általunk történő felhasználásával kapcsolatban további információt olvashat a GSK globális a  Cookie-kra vonatkozó Irányelvében.

Információk külső forrásokból

Ha a helyi jogszabályok megengedik, gyűjthetünk legálisan megszerzett adatokat harmadik felektől, és ezeket hozzáadhatjuk meglévő felhasználói adatbázisainkhoz. Ezen adatok között szerepelhetnek személyazonosításra alkalmas adatok is. Ezt azért tesszük, hogy pontosabban határozhassuk meg információs és promóciós kampányaink célcsoportját, amelyről úgy gondoljuk, hogy érdekelheti Önt. Az ilyen személyazonosításra alkalmas adatokat csak azzal a céllal összhangban gyűjtjük és használjuk fel, amellyel az alany eredetileg megadta őket, vagy amint a helyi jogszabályok egyébként megengedik.

Hozzáférés

Az Ön adatait csak arra az időtartamra tartjuk meg, amennyire szükséges a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírt célok eléréséhez, kivéve, ha a jogszabályok hosszabb megtartási időszakot írnak elő vagy engedélyeznek. Ön a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat végén található elérhetőségeken írásban bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, hogy kérje az Ön által részünkre megadott személyazonosításra alkalmas adatok frissítését, helyesbítését vagy törlését. A helyi jogszabályok az Ön által részünkre megadott adatokhoz való hozzáférésre is jogot adhatnak. Egyes országokban Ön ésszerű díj fizetésére is köteles lehet az említett adatoknak az Ön rendelkezésére bocsátása során felmerülő költségeink fedezése érdekében.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Webhelyeink és mobilalkalmazásaink időről időre harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak, illetve harmadik felek beágyazott webhelyeit tartalmazhatják. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik az ilyen webhelyekre. Ha úgy dönt, hogy belép egy ilyen hivatkozott webhelyre, azzal tudomásul veszi, hogy nem vállalunk felelősséget az ilyen webhelyek elérhetőségéért, nem vizsgáljuk felül és nem hagyjuk jóvá azokat, valamint sem közvetlenül, sem követetten nem vagyunk felelősek a következőkért:

 • a személyazonosításra alkalmas adatainak ezen webhelyek általi kezelése,
 • az ilyen webhelyek tartalma,
 • ezen webhelyek mások általi felhasználása.

Kérjük, mindenképpen ellenőrizze az egyes webhelyeken vagy mobilalkalmazásokban közzétett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, mielőtt bármilyen személyazonosításra alkalmas adatot megadna.

Webhelyeink és mobilalkalmazásaink gyermekek által történő használata

Ezzel ellentétes kifejezett tájékoztatás hiányában a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot tartalmazó webhelyeket és mobilalkalmazásokat nem arra szántuk és nem úgy alakítottuk ki, hogy azokat 14 éven aluli gyermekek használják. Ezen webhelyeken és mobilalkalmazásokon keresztül tudatosan nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas adatokat az ebbe a korcsoportba tartozó látogatóktól. Az olyan webhelyeken, amelyeknek az a célja, hogy 14 éves kor alatti gyermekek számára információkat nyújtson, csak a szülő vagy gondviselő kifejezett, előzetes hozzájárulásával gyűjtünk személyazonosításra alkalmas adatokat.

Jogérvényesítési lehetőségek

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását vagy bizonyos adatfeldolgozási műveletekre korlátozhatja azt, valamint az Avtv. rendelkezései szerint tiltakozhat az adatok feldolgozása ellen oly módon, hogy írásbeli kérelmet küld a következő címre: GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. vagy info.hungary@gsk.com.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Ha Ön az Avtv. 52. § (1) bekezdése alapján úgy véli, hogy a GSK valamely intézkedésével vagy mulasztásával megsértette vagy nyilvánvalóan veszélyeztette az Ön információs önrendelkezési jogát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.

Továbbá Ön jogosult a következőkre: (a) információt kérhet az adatok feldolgozásáról; (b) kérheti az adatok helyesbítését vagy – a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelés kivételével – az adatok törlését; (c) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat jogai megsértése esetén; (d) követelheti a jogellenes adatfeldolgozással vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítését; és (e) sérelemdíjat követelhet személyiségi jogainak az adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértéséért.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Avtv. 14-23. §-ai és 52-71. §-ai rögzítik. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei a következők:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben kapcsolatba szeretne lépni velünk, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban a fentiekben rögzített jogaival kíván élni, az alábbi elérhetőségeinken veheti fel velünk a kapcsolatot:

GlaxoSmithKline Kft.
cím: 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
telefon: +36-1/225-5300
e-mail cím: info.hungary@gsk.com

Változások

Időnként frissíthetjük a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot. Ha a változtatások jelentősek, értesítést is közzétehetünk a webhelyeinken vagy mobilalkalmazásainkban, valamint a vonatkozó licencszerződésekben történt változásokkal kapcsolatban. Javasoljuk, hogy időről időre olvassa át a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot és maradjon tájékozott azzal kapcsolatosan, hogyan segítünk megvédeni az általunk gyűjtött személyazonosításra alkalmas adatokat. Webhelyeink és mobilalkalmazásaink folyamatos használatával Ön elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozatot és bármilyen frissítést. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban a későbbiekben bekövetkező változások nem vonatkoznak a változás bekövetkezése előtt gyűjtött adatokra.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi frissítésének dátuma: 2016. szeptember 12.

Kapcsolatfelvétel

A „GSK”, „mi”, „minket” és „miénk” hivatkozások a GlaxoSmithKline PLC vállalatra és kapcsolt vállalkozásaira vonatkoznak. Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését és kérését a helyi GSK vállalathoz címezze a lenti elérhetőségek használatával. Kérjük, hogy amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot, szíveskedjen feltüntetni a felkeresett webhelyek nevét, valamint azt is, hogyan léphetünk kapcsolatba Önnel.

GlaxoSmithKline Kft.
cím: 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
telefon: +36-1/225-5300
e-mail cím: info.hungary@gsk.com

Más GSK-telephelyek elérhetőségei a következő webhelyen találhatók: http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/