Közzététel a transzparencia jegyében

EFPIA Transzparencia Kódex: Az átláthatóság bizalmat kelt

A Transzparencia Kódex egy olyan önszabályozó irányelv, amelyet az EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries) dolgozott ki 2012-ben, Magyarországon pedig az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete honosított meg 2013-ban.

Az új EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations / Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége) Transzparencia Kódex-et a szövetséghez tartozó szervezetek (pl.: Magyarországon az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, IGYE) tagvállalatai, köztük a GlaxoSmithKline Kft. írták alá.

A dokumentumot 2013 júniusában fogadták el, a dokumentum az egészségügyi szakemberek és szervezetek számára nyújtott juttatások közzétételi módjáról szól.

Az abban foglaltakat - a 2016-os évre vonatkozóan - 2017. június 30-ig minden EFPIA tagnak teljesítenie kell.


Az EFPIA közzétételi szabályzatának célja

Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok, illetve a társadalom részéről is egyre inkább elvárássá válik a szervezetekkel szemben az átlátható működés.

Az EFPIA Transzparencia Kódex célja a fentieknek megfelelően az átláthatóság és a bizalom növelése, valamint a betegközpontú működés elősegítése a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek és szolgáltatók/szervezetek anyagi kapcsolatának átláthatóvá tétele által.

Hisszük, hogy a kódex a közzététel révén elősegíti, hogy a közvélemény még inkább megértse és támogassa a gyógyszergyárak és az orvosok közötti kapcsolatokat és azok mibenlétét, amely nélkülözhetetlen az új terápiák kifejlesztésében, illetve növeli a bizalmat, ami végső soron a betegek érdekét szolgálja.

A Transzparencia Kódex iránti elkötelezettségünk

Mi a GSK-nál büszkék vagyunk arra, hogy világszerte hozzájárulunk az emberek egészségéhez és jólétéhez – segítünk nekik abban, hogy tevékenyek maradjanak, jobban érezzék magukat, és tovább éljenek.

Innovatív gyógyszercégként valljuk, hogy a betegek gyógyításáért és életminőségük javításáért folytatott gyógyszerkutatás és fejlesztés elengedhetetlen feltétele a gyógyszergyártók és az orvosok együttműködése. Ezen felül elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy hozzásegítsük az orvosokat a megfelelő és szükséges tudás megszerzéséhez, éppen ezért támogatjuk az egészségügyi szakemberek szakmai képzését is.

Ugyanilyen fontos számunkra a transzparencia, az etikus viselkedés és a betegközpontúság.

Cégünk elkötelezett az átláthatóság, a tisztelet, az integritás és a betegközpontúság értékei iránt.

A GSK 10 éve folyamatosan azon dolgozik, hogy növelje az iránta érzett bizalmat, illetve, hogy a tevékenysége a lehető legátláthatóbb legyen. Ez a folyamat most is zajlik, és egy újabb állomásához érkezett!

Örömmel teljesítjük tehát a Kódex előírásait, hiszen az abban vállaltak jól tükrözik az átláthatóság iránti elkötelezettségünket.

A fenti értékeket szem előtt tartva korábban is tettünk lépéseket a transzparencia növelése érdekében, például:

  • mi tettük először teljes mértékben publikussá a kutatási eredményeinket,
  • mi vezettük be elsőként, hogy az orvoslátogatókat nem egyéni értékesítési célok teljesítése alapján, hanem az orvosoknak nyújtott szolgáltatás színvonala alapján jutalmazzuk. 

Ennek egy következő állomásaképpen 2016 januártól egy új működési modellt vezettünk be, amelynek egy részeként a jövőben a konferenciákon és egyéb rendezvényeken nem fizetünk előadói díjat az előadóknak, és nem finanszírozzuk közvetlenül orvosok konferenciákon történő részvételét.

Természetesen továbbra is elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy bevonjuk az egészségügyi szakembereket a betegek gyógyításáért és életminőségének javításáért folytatott gyógyszerkutatásba és fejlesztésbe, illetve az ezekhez kapcsolódó tanácsadói tevékenységekbe annak érdekében, hogy a jövőben is a lehető leghatásosabb gyógyszereket és vakcinákat biztosíthassuk az emberek számára.

További információ:

Az EFPIA közzétételi szabályzatának részleteit az EFPIA honlapján találja.

A GSK az átláthatóság és a legmagasabb szintű etikai előírások betartása vonatkozó elkötelezettségéről további információkat talál a http://www.gsk.com/en-gb/responsibility/our-behaviour oldalon.

GSK EFPIA közzétételi riport

A Transzparencia Kódex megköveteli, hogy minden EFPIA - tagvállalat tegye közzé azoknak az egészségügyi szakembereknek vagy szervezeteknek a nevét, akik díjazást vagy más juttatást kaptak a tagvállalattól. A cégeknek kategóriánként (például adomány, előadás megtartásáért vagy más szolgáltatásért adott honorárium vagy szakmai továbbképzést nyújtó orvoskongresszus regisztrációs díja), az egészségügyi szakembereket vagy szervezeteket megnevezve kell közzétenniük a juttatások összértékét. A kutatás-fejlesztésre vonatkozó adatok aggregáltan szerepelnek.

A magyar szervezet által közzétett adatok az alábbi linken találhatóak:
http://www.gsk.com/en-gb/healthcare-professionals/disclosure-of-payments-made-to-hcps/europe/hungary/

 


HU/COM/0015/17
Az anyag lezárásának dátuma: 2017. június 29.
Az anyag felülvizsgálatának dátuma: 2018. június 29.