Független Orvosszakmai Továbbképzések

A GlaxoSmithKline 10 éve folyamatosan dolgozik azon, hogy növelje az iránta érzett bizalmat, illetve, hogy a tevékenysége a lehető legátláthatóbb legyen. Ezen folyamat egy újabb állomása, amely előrelépés az orvosokkal történő együttműködésünkben a „Független Orvosszakmai Továbbképzések” támogatása.

Szeretnénk elősegíteni, hogy az általunk támogatott szakmai továbbképzéseken a szakmai szervezetek mondják meg, hogy az adott területen dolgozó orvosoknak milyen képzésekre van szükségük. Fontosnak tartjuk, hogy Ők válasszák ki a megfelelő előadókat, a rendezvények témáit és a releváns résztvevőket. 

Abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy ez a folyamat független, csakis szakmai döntéseken alapuló és transzparens legyen.

Ennek megfelelően a GlaxoSmithKline Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 43.) is elkötelezett az egészségügyi szakemberek független továbbképzése (Program) iránt és ezek megtervezéséhez, megszervezéséhez és lebonyolításához pénzügyi támogatást biztosít szakmai szervezetek (Szolgáltató) számára.

A Szolgáltató teljes mértékben felügyeletet gyakorol a Program felett és a Programért teljes felelősséget vállal, beleértve – de nem kizárólagosan – a Program tartalmának meghatározását (beleértve a prezentációkat és/vagy kiosztott anyagokat), továbbá az előadók, hozzászólók, szerzők, moderátorok, elnöklő személyek és tervező bizottsági tagok (a továbbiakban együttesen a „Testület”) kiválasztását. A GSK nem irányítója, befolyásolója, illetve résztvevője a Program tartalmának, szervezésének és lebonyolításának (beleértve a Testületet, a képzési módszerek, anyagok és helyszín megválasztását).

A pályázatok támogatásáról a Pályázati Bizottság kéthetente dönt. Az egyes elbírálások során az előző elbírálástól az adott elbírálás napjáig beérkezett pályázatok kerülnek értékelésre a hatályos Pályázati Szabályzat alapján.

A pályázat eredményéről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázat nyilvános, a Pályázati Bizottság döntéséről készített emlékeztetőbe a pályázók kérésre betekinthetnek. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette az Ön által képviselt szakmai szervezet érdeklődését, kérjük, pályázati anyagát küldje a hu.kerelem@gsk.com címre.