Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön bizalma fontos számunkra.

Célunk, hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy milyen személyes adatokat rögzítünk Önnel kapcsolatban, amikor kapcsolatba lép a GlaxoSmithKline-nal és a cégcsoporthoz tartozó vállalatokkal (a továbbiakban: „GSK”, „mi”, „bennünket”, „miénk” stb.), hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait, és hogyan gondoskodunk ezek biztonságáról.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük, hogy:  

 • milyen személyes adatokat gyűjtünk Önnel kapcsolatban;

 • hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait; 

 • milyen jogcímen használjuk fel az Ön személyes adatait;

 • mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait;

 • az Ön személyes adatait másokkal is megoszthatjuk és külföldre is továbbíthatjuk;

 • hogyan védjük meg az Ön személyes adatait;

 • milyen jogai fűződnek Önnek a személyes adataihoz;

 • mi a teendő akkor, ha nem szeretné rendelkezésünkre bocsátani személyes adatait, valamint hogy

 • miképpen használjuk a cookie-kat, és Ön hol találhat bővebb felvilágosítást.

Az Adatvédelmi nyilatkozat változtatásának jogát fenntartjuk. Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként olvassa el újra Adatvédelmi nyilatkozatunkat!

Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk az alábbi Kapcsolat részben jelzett elérhetőségeken! 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Ha Ön kapcsolatba lép velünk ezen a weboldalon keresztül, az alábbi személyes adatokat rögzítjük:

 • Az Ön által megadott információkat, így például
  • az Ön nevét és elérhetőségét;
  • a GSK-nak e-mailben küldött üzeneteket;
  • regisztrációs űrlapot internetes közvetítésre (webcast-eseményre) történő feliratkozáshoz; és
  • az olyan felmérések során adott válaszait, amelyekben Ön úgy döntött, hogy részt vesz. 
 • Például cookie-k használatával rögzített technikai adatokat, így például
  • az Ön tevékenységére vonatkozó adatokat, például ha kitölt egy űrlapot ezen a weboldalon;
  • az Ön által a jelen weboldalon tett látogatásokra vonatkozó adatokat, így például azt, hogy milyen böngészőprogramot és operációs rendszert használ, hányszor lépett be az oldalra, milyen oldalakat tekintett meg, milyen webcímekre (URL-ekre) kattintott, mi az IP címe, ezenkívül milyen oldalakat látogatott, mielőtt és miután erre a weboldalra belépett;
  • közösségimédia-nyomkövető pixeleket, amelyek lehetővé teszik a kommunikációt a Facebook, a Twitter és hasonló felületek, valamint eközött a weboldal között, és adatokkal szolgálnak az Ön tevékenységéről; továbbá
  • az Ön által használt eszközökre vonatkozó adatokat, pl. az eszköz egyedi azonosítója, modellszáma, operációs rendszere és annak verziója, valamint a mobil hálózat adatai.

Az Ön nyilvánosan elérhető személyes adatai is szerepelhetnek azok között a személyes adatok között, amelyeket más weboldalak megfigyelése során gyűjtünk, például amikor a nyilvános felületeken folytatott digitális beszélgetéseket kísérjük figyelemmel azért, hogy képet kapjunk arról, mit beszélnek az emberek rólunk vagy általában a gyógyszeriparról. Az Önről több különböző forrásból megszerzett adatokat akár egyesíthetjük is.

Ha Ön valamelyik termékünk használatakor tapasztalt mellékhatásokról számol be, olyan személyes adatokat is bekérhetünk, mint az Ön neme, születési ideje, valamint az egészségi állapotával kapcsolatos információk.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel: 

 • Tájékoztatás és szolgáltatások nyújtása Önnek többek között az alábbi formában:
  • online események, pl. online közvetítések (webcast);
  • az általunk kiadott sajtótájékoztatók;
  • álláshirdetések;
  • pénzügyi eredmények; és
  • tippek és hasznos információk, valamint reklámok, marketinganyagok a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozóan. A reklámanyagok küldéséhez minden esetben az Ön beleegyezését kérjük, ha a jogszabályok ezt előírják. 
 • Kapcsolatfelvétel és kommunikáció Önnel többek között azért, hogy:
  • válaszoljunk a kérdéseire (ha például állásra jelentkezik nálunk); és
  • értesítsük a fontos hírekről, változásokról, így például a szerződéses feltételeink és szabályaink változásairól, ill. biztonsági figyelmeztetéseket és adminisztrációs üzeneteket küldjünk. 
 • Az üzleti tevékenységünk folytatásához szükséges feladatok ellátása, így például:
  • ha Ön valamelyik termékünk használatakor tapasztalt mellékhatásokról számol be, válaszolunk a bejelentésre, és figyelemmel kísérjük, hogy termékeink és szolgáltatásaink kellően biztonságosak-e.
  • betartjuk a vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és iránymutatásokat;
  • eleget teszünk a szabályozó testületek, hatóságok, állami szervek, bíróságok és bűnüldöző szervek felszólításainak, kéréseinek; továbbá
  • kivizsgáljuk a felhasználók törvényellenes vagy kártékony cselekményeit, és megtesszük a megfelelő intézkedéseket. 
 • Mindennapi tevékenységünk színvonalának javítása, ezen belül:
  • az olyan belső tevékenységek, úgymint az ellenőrzések, adatelemzés és felmérések végrehajtása, amelyek segítenek abban, hogy a GSK digitális felületeit, tartalmait és szolgáltatásait elérhetővé tegyük és folyamatosan fejlesszük;
  • a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos trendek, használati szokások és tevékenységek megfigyelése és elemzése azért, hogy képünk legyen arról, hogy digitális felületeink és szolgáltatásaink mely részei iránt a legnagyobb az érdeklődés, és hogy továbbfejleszthessük ezeknek a felületeknek a formai és tartalmi elemeit;
  • termékeink és szolgáltatásaink, valamint az Önnel folytatott kommunikációnk továbbfejlesztése, továbbá
  • (adott esetben) annak biztosítása, hogy naprakész elérhetőségi adatokkal rendelkezzünk Önre vonatkozóan. 

Milyen jogcímen használjuk fel az Ön személyes adatait?

Az adatvédelmi törvény számos olyan indokot sorol fel, amelyek alapján egy cég összegyűjtheti és felhasználhatja az Ön személyes adatait.

Az Ön személyes adatainak felhasználására az alábbi okokból kerülhet sor:

 • Törvényes üzleti célok: Személyes adatait arra használjuk, hogy az Önnel folytatott kommunikációnk lényegre törőbb legyen, és jobban igazodjon az Ön igényeihez, továbbá, hogy Ön minél hatékonyabban és eredményesebben használhassa termékeinket és szolgáltatásainkat. Az adatok ezenkívül segítségünkre vannak üzleti tevékenységünk folytatása és továbbfejlesztése során, és abban, hogy szolgáltatásainkat minél kevesebb fennakadással nyújthassuk Önnek. 
 • Olyan szerződések teljesítése, amelyekben Ön is szerződő fél: Előfordulhat, hogy egy Ön által igényelt termék vagy szolgáltatás nyújtásához az Ön személyes adatait is fel kell dolgoznunk. 
 • Törvényi kötelezettségeink betartása és egyéb adatszolgáltatási felszólítások teljesítése: Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy képesek legyünk betartani a jogszabályokat, előírásokat és iránymutatásokat, továbbá hogy eleget tudjunk tenni az adatszolgáltatásra vonatkozó egyéb kéréseknek és felszólításoknak, az itt leírtak szerint. Ezek hatással vannak az üzleti tevékenységünkre, és segítenek a lehető legbiztonságosabbá tennünk termékeinket és szolgáltatásainkat. 
 • Mivel Ön ehhez a beleegyezését adta: Előfordulhat, hogy az Ön beleegyezését kell kérnünk ahhoz, hogy a fent felsorolt egy vagy több célból felhasználjuk személyes adatait. „A személyes adataihoz fűződő jogai” c. részben tájékozódhat arról, hogy milyen jogai vannak abban az esetben, ha az adatait a beleegyezése alapján dolgozzuk fel.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait minden esetben a jogszabály által előírt ideig őrizzük meg, vagy addig, amíg a GSK-t érintő peres eljárás vagy kivizsgálás miatt szükségünk van rájuk. Egyéb esetben az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig szükséges ahhoz, hogy:

 • az igénybe vett szolgáltatást nyújthassuk Önnek;
 • válaszoljunk az Ön kérdésére vagy teljesítsük a kérését, ha kérdéssel vagy kéréssel fordult hozzánk. 

Az Ön személyes adatait időnként megoszthatjuk másokkal és külföldre is továbbíthatjuk

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk:

 • a GSK vállalatcsoport tagjaival és
 • az alábbi, megbízhatónak minősített harmadik felekkel:
  • képviselőinkkel és szolgáltatóinkkal, azokat is ideértve, akik technológiai szolgáltatásokat, például adatelemzést, tárhelyszolgáltatást és műszaki támogatást nyújtanak számunkra;
  • szakmai tanácsadóinkkal, könyvvizsgálóinkkal és üzleti partnereinkkel;
  • a szabályozó testületekkel, hatóságokkal, állami szervekkel, bíróságokkal és bűnüldöző szervekkel; továbbá
  •  más harmadik felekkel az üzleti tevékenységünk egészének vagy egy részének újjászervezésével kapcsolatban.

A GSK, kapcsolt vállalatai és a GSK megbízható külső szolgáltatói az Ön országán kívül is feldolgozhatják az Ön adatait. Előfordulhat, hogy az Ön adatait fogadó másik országban az adatvédelmi jogszabályok nem egyenértékűek az Ön országában érvényben levő törvényi szabályozással, vagy nem nyújtanak azokkal megegyező védelmet.   

A hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak megfelelő intézkedéseket vezetünk be annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai akkor is megfelelő védelmet és biztonságot élvezzenek, ha az Ön országán kívülre továbbítjuk ezeket.  Ilyen intézkedések például a standard adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazó adattovábbítási megállapodások megkötése, vagy a GSK Kötelező érvényű vállalati szabályainak (Binding Corporate Rules - BCR) lefektetése.  Az adattovábbítási megállapodásokról itt talál bővebb felvilágosítást, a GSK Kötelező érvényű vállalati szabályairól pedig itt.

Hogyan védjük meg az Ön személyes adatait?

A hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak megfelelően különféle biztonsági intézkedéseket és technológiákat vezetünk be annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá, használhassák fel, tehessék közzé, módosíthassák vagy semmisíthessék meg az Ön személyes adatait. Ha például külső szolgáltatókkal osztjuk meg az Ön személyes adatait, adott esetben olyan írásbeli szerződést kötünk a szolgáltatóval, amelyben a szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy bizalmasan kezeli az Ön adatait, ezenkívül megfelelő biztonsági intézkedéseket vezet be az Ön adatai védelme érdekében.

Az interneten vagy mobilhálózati kapcsolattal történő adatküldés sosem lehet tökéletesen biztonságos, ezért Ön csak saját felelősségére küldjön adatokat nekünk.

Nem a mi tulajdonunkban levő vagy nem általunk ellenőrzött weboldalak

Időnként olyan weboldalakra vagy mobilalkalmazásokra mutató hivatkozásokat is közlünk, amelyek nem a mi tulajdonunkban vannak, vagy nem a mi ellenőrzésünk alatt állnak. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik az ilyen weboldalakra. Ha Ön úgy dönt, hogy igénybe vesz egy ilyen weboldalt, kérjük, hogy tanulmányozza a felkeresett weboldalon vagy mobilalkalmazáson elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, hogy tisztában legyen azok adatvédelmi szabályaival. 

A személyes adataihoz fűződő jogai

Az adatvédelmi törvények értelmében Önnek különféle jogai fűződnek a személyes adataihoz. 

Joga van: 

 • azt kérni a GSK-tól, hogy biztosítson Önnek hozzáférést a GSK által Önről nyilvántartott személyes adatokhoz;
 • a személyes adatai javítását és/vagy törlését kérni;
 • a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni, vagy megtiltani az adatfeldolgozást;
 • visszavonni a személyes adatai feldolgozásához adott beleegyezését (ha a GSK az Ön beleegyezésével dolgozza fel a személyes adatokat);
 • az Ön által a GSK rendelkezésére bocsátott személyes adatainak másik szervezet általi, gépi olvasásra alkalmas formában történő átvételét vagy másik szervezetnek történő átadását kérni; és
 • panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál, ha úgy érzi, hogy adatvédelmi jogait megsértették, vagy személyes adatainak jogszerűtlen feldolgozása miatt Önt hátrány érte.

Ha szeretne élni valamelyik jogával, azt az alábbi Kapcsolat részben megadott elérhetőségeinken tudassa velünk! 

Mi a teendő akkor, ha nem szeretné rendelkezésünkre bocsátani személyes adatait?

Ha azt kérjük Öntől, hogy adja meg személyes adatait, jogában áll úgy dönteni, hogy ezt nem teszi meg.  

Ha kifogásolja személyes adatai feldolgozását, vagy hozzájárult a feldolgozáshoz, de később visszavonja beleegyezését, törvényes kötelezettségeinknek megfelelően tiszteletben tartjuk az Ön döntését. Ez azzal járhat, hogy nem tudjuk végrehajtani a fenti „Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?” c. részben ismertetett célok megvalósításához szükséges intézkedéseket, vagy hogy Ön nem veheti igénybe az általunk nyújtott szolgáltatásokat vagy termékeket.

Cookie-k és más technológiák használata

Ezen a weboldalon az ún. „cookie”-kon alapuló technológiát használunk, amelyek lehetővé teszik, hogy az oldalon felismerjük Önt és ennek megfelelően reagáljunk, ha oldalunkra látogat. Ön választhat, hogy engedélyezi a cookie-k használatát vagy sem. 

Ha úgy dönt, hogy nem engedélyezi a cookie-k használatát, akkor esetleg a weboldal nem minden funkciója működik az eredeti célnak megfelelően, és ez az Önnek az oldallal kapcsolatos felhasználói élményére is hatással lehet. A cookie-k használatával kapcsolatban további információkat talál a Cookie-kra vonatkozó szabályzatunkban

Kapcsolat

Ha kérdése vagy kérése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vagy valamelyik ezzel kapcsolatos jogát szeretné gyakorolni, az alábbi elérhetőségen vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő GSK-vállalattal! 

Magyarország:

A GSK-nak Magyarországon működő képviselete a következő számon hívható: +36 1 225 5300 

A világ többi részében:

Az egyes országok elérhetőségi adatai globális címlistánkban találhatók.

Adatkezelő

Az Ön személyes adatai vonatkozásában a GlaxoSmithKline Services Unlimited és a GlaxoSmithKline-nak a jelen weboldalt üzemeltető országban működő kapcsolt vállalata minősül adatkezelőnek.

Itt található a GSK-vállalatok listája és a GSK európai uniós adatvédelmi megbízottjának elérhetősége. 

 

NP-HU-NA-WCNT-190006

Az anyag lezárásának dátuma: 2019. október 1.