Közzététel a transzparencia jegyében

EFPIA Transzparencia Kódex: Az átláthatóság bizalmat kelt

A Transzparencia Kódex egy olyan önszabályozó irányelv, amelyet az EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries) dolgozott ki 2012-ben, Magyarországon pedig az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete honosított meg 2013-ban.

Az új EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations / Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége) Transzparencia Kódex-et a szövetséghez tartozó szervezetek (pl.: Magyarországon az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, IGYE) tagvállalatai, köztük a GlaxoSmithKline Kft. írták alá.

A dokumentumot 2013 júniusában fogadták el, a dokumentum az egészségügyi szakemberek és szervezetek számára nyújtott juttatások közzétételi módjáról szól.

Az abban foglaltakat - a 2019-es évre vonatkozóan - 2020. június 30-ig minden EFPIA tagnak teljesítenie kell.


Az EFPIA közzétételi szabályzatának célja

Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok, illetve a társadalom részéről is egyre inkább elvárássá válik a szervezetekkel szemben az átlátható működés.

Az EFPIA Transzparencia Kódex célja a fentieknek megfelelően az átláthatóság és a bizalom növelése, valamint a betegközpontú működés elősegítése a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek és szolgáltatók/szervezetek anyagi kapcsolatának átláthatóvá tétele által.

Hisszük, hogy a kódex a közzététel révén elősegíti, hogy a közvélemény még inkább megértse és támogassa a gyógyszergyárak és az orvosok közötti kapcsolatokat és azok mibenlétét, amely nélkülözhetetlen az új terápiák kifejlesztésében, illetve növeli a bizalmat, ami végső soron a betegek érdekét szolgálja.

A Transzparencia Kódex iránti elkötelezettségünk

Mi a GSK-nál büszkék vagyunk arra, hogy világszerte hozzájárulunk az emberek egészségéhez és jólétéhez – segítünk nekik abban, hogy tevékenyek maradjanak, jobban érezzék magukat, és tovább éljenek.

Innovatív gyógyszercégként valljuk, hogy a betegek gyógyításáért és életminőségük javításáért folytatott gyógyszerkutatás és fejlesztés elengedhetetlen feltétele a gyógyszergyártók és az orvosok együttműködése. Ezen felül elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy hozzásegítsük az orvosokat a megfelelő és szükséges tudás megszerzéséhez, éppen ezért támogatjuk az egészségügyi szakemberek szakmai képzését is.

Ugyanilyen fontos számunkra a transzparencia, az etikus viselkedés és a betegközpontúság.

Cégünk elkötelezett az átláthatóság, a tisztelet, az integritás és a betegközpontúság értékei iránt.

A GSK 10 éve folyamatosan azon dolgozik, hogy növelje az iránta érzett bizalmat, illetve, hogy a tevékenysége a lehető legátláthatóbb legyen. Örömmel teljesítjük tehát a Kódex előírásait, hiszen az abban vállaltak jól tükrözik az átláthatóság iránti elkötelezettségünket.

A fenti értékeket szem előtt tartva korábban is tettünk lépéseket a transzparencia növelése érdekében, például:

  • mi tettük először teljes mértékben publikussá a kutatási eredményeinket,
  • illetve mi vezettük be elsőként, hogy az orvoslátogatókat nem egyéni értékesítési célok teljesítése alapján, hanem az orvosoknak nyújtott szolgáltatás színvonala alapján jutalmazzuk. 

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy bevonjuk az egészségügyi szakembereket a betegek gyógyításáért és életminőségének javításáért folytatott gyógyszerkutatásba és fejlesztésbe, illetve az ezekhez kapcsolódó tanácsadói tevékenységekbe annak érdekében, hogy a jövőben is a lehető leghatásosabb gyógyszereket és vakcinákat biztosíthassuk az emberek számára.

További információ:

Az EFPIA közzétételi szabályzatának részleteit az EFPIA honlapján találja.

A GSK az átláthatóság és a legmagasabb szintű etikai előírások betartása vonatkozó elkötelezettségéről további információkat talál a http://www.gsk.com/en-gb/responsibility/our-behaviour oldalon.

GSK EFPIA közzétételi riport

Az EFPIA Transzparencia kódex égisze alatt, 2016-tól kezdődően a tagvállalatok arra tettek ígéretet, hogy egyedileg (kivételes esetben összesítve) közzétesznek minden egészségügyi szakemberek részére teljesített kifizetést, amely vényköteles termékekhez kapcsolódik.  Ez magában foglalja például a tanácsadói díjakat, de a támogatásokat is. A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kifizetéseket összesített formában tesszük közzé.

A közzététel éves rendszerességű (az előző évre vonatkozik) és publikus felületen történik.

Az alábbi linken az EFPIA transzparencia kódex előírásai szerinti - Magyarországra vonatkozó - közzététel, illetve a jelentésben szereplő adatok meghatározására használt módszertan található.


https://www.gsk.com/en-gb/responsibility/operating-responsibly/engaging-with-healthcare-professionals/europe/

 

 

 

NP-HU-NA-WCNT-200004

Anyag lezárásának dátuma: 2020.06.05.