Felhasználási feltételek

Frissítve 2016. szeptember 12. napján                  

A jelen webhely használatával Ön elfogadja a jelen Használati Feltételekben meghatározott rendelkezéseket.

Egészségügyi információk

Ez a webhely egészségügyi állapotokról és azok kezeléséről nyújthat információt. A GSK nem tesz olyan kijelentést, hogy a webhelyen található valamely anyag megfelelő vagy a célközönség tartózkodási területén (Magyarországon) kívül használatra elérhető. Azok, akik Magyarország területén kívülről érik el ezt a webhelyet, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és felelősek a helyi jogszabályoknak való megfelelésért, ha és amennyiben ilyen jogszabályok alkalmazandók. Továbbá a jelen webhelyen semmi nem értelmezhető úgy, hogy bármiféle orvosi tanácsot vagy ajánlást adna, és nem szabad rá hagyatkozni semmiféle döntés vagy intézkedés alapjaként. Az ilyen esetekben mindig egyénre szabott, specifikus orvosi tanácsot kell kérni egy szakképzett egészségügyi szakembertől.

A GSK ésszerű erőfeszítéseket tesz a jelen webhely frissítésére, azonban egyes információk egy idő után elavulttá válhatnak. A kifejezetten jelzetteken kívül a GSK nem tesz olyan kijelentést, és nem vállal felelősséget a jelen webhelyen található információk pontosságára, teljességére és felhasználására vonatkozóan.

CSAK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK SZÓLÓ FELHÍVÁS: Felhívjuk a figyelmet, hogy minden gyógyszer megfelelő használatát a jóváhagyott kísérőiratban meghatározott felírási információknak kell vezérelniük. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy minden gyógyszer felírása előtt olvassák el a saját országukban az adott gyógyszerre vonatkozó jóváhagyott felírási információkat (alkalmazási előírást).

Más webhelyekre mutató hivatkozások

A webhely hivatkozások segítségével az interneten található más webhelyekre irányíthatja át Önt, beleértve a GSK kapcsolt vállalkozásainak más országokban található webhelyeit is. Kérjük, mindenképpen olvassa el azon a GSK vagy valamely harmadik fél által üzemeltetett egyéb webhelyek jogi és adatvédelmi irányelveit, amelyre a hivatkozás segítségével átlép. A GSK nem felelős, nem áll helyt és nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyein található semmiféle információért és véleményért.

Szellemi tulajdon

A jelen webhelyen található minden anyag szellemi tulajdonjoga a GSK vállalatcsoportot illeti meg, illetve a vállaltcsoport tagvállalatai kaptak engedélyt ezen anyagok használatára, ettől eltérő kifejezett tájékoztatás hiányában. A webhely teljes tartalmának vagy annak valamely részének bármilyen formában történő többszörözése tilos, kivéve, ha az az alábbi engedélyekkel összhangban történik.

A jelen webhelyen lévő anyagot saját személyes, nem kereskedelmi célú használatára elolvashatja, megtekintheti, letöltheti és lemásolhatja, de csupán abban az esetben, ha a webhelyet - mint az anyag forrását - elismeri, továbbá a következő szerzői jogi utalást feltünteti: „© GSK vállalatcsoport, minden jog fenntartva”. Erre vonatkozó kifejezett utalás hiányában az anyag semmilyen más felhasználása nem megengedett.

A jelen webhelyen semmi sem értelmezhető úgy, hogy engedélyt adna vagy felhasználási jogot biztosítana a GSK vállalatcsoportot vagy bármely harmadik felet megillető valamely szellemi tulajdonra vonatkozóan (beleértve a szabadalmakat, védjegyeket és szerzői jogot).

A GSK nem állítja, hogy bármiféle köze van harmadik feleknek a jelen webhelyen megjelenő védjegyeihez vagy tulajdonosa lenne azoknak. A GSK a harmadik felek ilyen védjegyeit csupán arra használja, hogy azonosítsa vele a megfelelő tulajdonosok termékeit és szolgáltatásait, és ezen védjegyek használatából nem lehet sem a GSK általi szponzorálásra, sem ajánlásra következtetni.

Az információk használata

A felhasználóktól származó kommunikáció vagy az interneten keresztül küldött más anyagok, amelyeket a GSK webhelyén vagy egyébként közzétesznek (kivéve a személyes és/vagy egészségi állapottal kapcsolatos adatokat tartalmazókat, amelyek a GSK Adatvédelmi Irányelve hatálya alá tartoznak) nem minősülnek bizalmasnak vagy magánjellegűnek, és a GSK-t az ilyen információkkal kapcsolatban semmilyen kötelezettség nem terheli. A GSK ezeket az információkat szabadon felhasználhatja az általa megfelelőnek vélt bármely célra, beleértve azok többszörözését és közzétételét, továbbá a GSK az ilyen információkban található bármely ötletet, elgondolást, szervezési ismeretet és technológiát felhasználhat bármely, akár kereskedelmi célra is, anélkül, hogy a felhasználók részére ezért a jogért ellentételezést kellene nyújtania.

Adatvédelem

A GSK tiszteletben tartja webhelye látogatóinak adatait. A GSK Adatvédelmi Irányelvében részletesen olvashat a jelen webhelyen közölt adatokkal kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről.

Felelősség

A webhelyünk használatából származó minden kockázatot Ön visel. Minden információ változtatás nélkül megtalálható a webhelyen, és technikai pontatlanságokat és nyomdahibákat tartalmazhatnak. A GSK fenntartja a jogot a webhelyen található információk előzetes értesítés nélkül, bármely időpontban történő kiegészítésére, törlésére vagy módosítására. A GSK nem vállal semmiféle felelősséget többek között az információk vagy a webhelyen található tartalom bármely adott célra való felhasználhatóságára, illetőleg azok megfelelőségére vagy további használatára vonatkozóan.

A GSK nem vállal semmiféle felelősséget az információkkal vagy a webhelyen található tartalommal okozott bármely kárért, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE bármely közvetlen, közvetett, következményi vagy előre nem látható kárt.

A GSK nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a webhely létezéséből, használatából, működésképtelenségéből, nem megfelelő működéséből, a webhely hibájából, illetve a teljes webhely vagy annak részei akár előzetes értesítés nélküli ideiglenes vagy végleges leállásából, valamint a kommunikációs vonal vagy a rendszer leállásából erednek; illetőleg amelyek számítógépes vírus vagy az adatokban bárki által végzett jogosulatlan változtatások következményei. Ez a felelősségkizárás vagy felelősségkorlátozás nem alkalmazandó a GSK szándékos cselekményeivel kapcsolatos felelősségre, illetve olyan kötelezettség nem teljesítéséből eredő felelősségre, amely halált, személyi sérülést vagy egészségkárosodást eredményez.

Az üzletkötésre történő felhívás kizárása

A jelen webhelyen semmi sem tekinthető a GSK értékpapírjaiba vagy ADR-jeibe történő befektetésre vagy az azokkal való kereskedésre irányuló felhívásnak vagy ajánlatnak. Hangsúlyozni kívánjuk különösen, hogy a tényleges eredmények és fejlemények jelentősen eltérhetnek a jelen webhelyen kifejezett előrejelzésektől, véleményektől vagy várakozásoktól, az értékpapírok árfolyamainak múltbéli teljesítményét pedig nem szabad irányadónak tekinteni a jövőbeni teljesítményükre vonatkozóan.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése merül fel, érdeklődjön a következő elérhetőségeken:

GlaxoSmithKline Kft.
cím: 1124 Budapest, Csörsz u. 43.
telefon: +36-1/225-5300
e-mail cím: info.hungary@gsk.com