Adatkezelési nyilatkozat

Kérjük, vegye figyelembe a következő fontos információkat arról, hogyan kezeli a GlaxoSmithKline Kft. és a GlaxoSmithKline Consumer Kft. az Ön által a termékinformáció kérés, panasz vagy nemkívánatos esemény jelentés során megadott személyes adatait,

Hogyan használjuk az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait csak termékinformáció, termékminőségi panasz vagy nemkívánatos esemény vizsgálata céljából fogják felhasználni.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?

Az Ön által megadott személyes adatok, magukba foglalhatják: az Ön nevét (beleértve az előnevét vagy titulusát); nemét, lakcímét; életkorát és születési idejét; email címét; közösségi média felhasználónevét; a telefonszám(ai)t, továbbá olyan különleges kategóriájú, személyes adatokat, mint az orvosi diagnosztikai adatok; gyógyszerfelírási adatok; valamint az Ön által megadott egyéb egészségügyi információk (például az egészségügyi információk, a szexuális élettel és szexuális orientációval kapcsolatos információ, a fogyatékosság és a fogyatékosság típusa, az egészségügyi kockázati tényezők, illetve rokoni  kapcsolat.

Hogyan jutunk személyes adataihoz?

Minden személyes adatát, melyet feldolgozunk, Ön bocsát a rendelkezésünkre.

Milyen jogi alapon használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatainak feldolgozása ahhoz szükséges, hogy megfeleljünk a termékinformáció, termékminőségi panasz vagy nemkívánatos események monitorozásával és bejelentésével kapcsolatos törvényi kötelezettségünknek.

Továbbá, az Ön személyes adatainak kezelése jogos érdekünk, miután az Ön kérésének megválaszolása, panaszának kivizsgálása az Ön személyes adatain alapulnak, emiatt nem tudnánk válaszolni a kérésére a személyes adatai feldolgozása nélkül.

Mennyi ideig tartjuk meg személyes adatait?

Személyes adatait a törvény által megszabott időtartamig őrizzük meg, amely:

  • Nemkívánatos esemény esetén, 10 évvel az érintett termék forgalmba hozatal engedélyének lejárta után vagy törlését követően legyen az a világon bárhol.
  • Termékminőségi panasz esetén a gyártási szám lejárata után 1 évvel, vagy a panasz kézhezvételét követő 1 éven belül (amelyik hosszabb).
    • Termékinformáció kérés esetén a kérdés időpontjától számított 5 évig.

Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Személyes adataihoz a GSK alkalmazottai, valamint a GSK egyes beszállítóinak felhatalmazott alkalmazottai férhetnek hozzá, akik együttműködési szolgáltatást nyújtanak a GSK számára. Emellett előfordulhat, hogy személyes adatait továbbítanunk kell bizonyos Hatóságoknak. Normál esetben a betegek nincsenek név szerint megnevezve a hatósági jelentésekben.

Személyes adatainak átadása Magyarországon kívülre

Az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba továbbíthatják, mint az Egyesült Államok és India. Ezek az országok esetleg nem rendelkeznek olyan adatvédelmi törvényekkel, amelyek megfelelő szintű védelmet biztosítanak személyes adatai védelmére.

Ezért lépéseket teszünk (amely magába foglalhatja az Európai Bizottság által jóváhagyott rendelkezési minták alapján megírt adatátviteli megállapodást) annak biztosítása érdekében, hogy a szerződő partnerek és a GSK csoport azon tagjai, akiknek adatokat továbbítunk ezen országokba, kötelezettséget vállaljanak arra, hogy az Ön személyes adatait megfelelő szinten védjék. Az adatátviteli megállapodásokról itt találhat több információt.

Személyes adatainak védelme

A GSK az irányelveivel és eljárásrendjével összhangban lévő, megfelelő átvilágítást követően megoszthatja az Ön személyes adatait a beszállítókkal, és írásos megállapodás alapján kötelezheti a szállítókat a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos megfelelő biztosítékokra (ideértve személyes adatai titkosságának megőrzését és megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedések bevezetését).

A GSK a hatályos adatvédelmi törvényekkel összhangban.lévő, megfelelő jogi, szervezeti és technikai intézkedéseket léptet életbe az Ön adatainak védelmére.

Mik az Ön jogai?

Önnek joga van:

  • információt kérni személyes adatai feldolgozásáról, és másolatot is kérhet személyes adatairól
  • kérnie személyes adatainak javítását és / vagy törlését, vagy kifogásolnia személyes adatai feldolgozását;
  • kérnie, személyes adatai feldolgozásának korlátozását;
  • kérnie a GSK részére átadott személyes adatai továbbítását géppel olvasható formában egy másik szervezet felé, és
  • panasszal élni az Adatvédelmi Hatóság vagy bíróság felé, ha adatvédelmi jogait megsértették. Továbbá joga van arra is, hogy kártérítést követeljen személyes adatai jogellenes feldolgozása következtében felmerült károkért.

Ha úgy dönt, megosztja velünk személyes adatait, később dönthet úgy, hogy ezt mégsem szeretné. Ha kifogásolja személyes adatainak feldolgozását, akkor tiszteletben tartjuk választását, amennyiben ez nem sérti a törvényi kötelezettségeink teljesítését.

Ha szeretné jogait gyakorolni, kérjük, értesítsen minket az alábbi elérhetőségen.

Hol léphet kapcsolatba velünk?

Ha kérdése vagy kérése van személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, vagy további információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségen:

E-mail: HU.CPA@gsk.com