Telefonos adatkezelés

A GlaxoSmithKline (a továbbiakban: GSK vagy „mi”) fontosnak tartja az adatai védelmét és nagy figyelmet szentel annak, hogy a legmegfelelőbb és biztonságosabb módon kezelje azokat. Szeretnénk, ha tisztában lenne azzal, hogy:

•             mely személyes adatait gyűjtjük be;

•             hogyan szerezzük meg a személyes adatait;

•             hogyan használjuk fel a személyes adatait;

•             milyen jogalapon használjuk fel a személyes adatait;

•             mennyi ideig őrizzük a személyes adatait;

•             kivel osztjuk meg a személyes adatait;

•             mely országokba továbbítjuk a személyes adatait;

•             hogyan védjük a személyes adatait; és

•             milyen jogai vannak a személyes adatai kapcsán.

Ha bármi kérdése merülne fel, keressen minket bizalommal az „Ön jogai” pont alatt felsorolt módok egyikén. 

Mely személyes adatait gyűjtjük be? 

Az általunk feldolgozott személyes adatok körébe az alábbiak tartoznak: 

•             Az ön személyes adatai – például neve (beleértve a név előtagot és titulust), illetve amennyiben a bejelentés kezeléséhez szükséges neme, kora, születési időpont

•             Kapcsolatfelvételhez szükséges adatok – Ön lakcíme, e-mail címe, telefonszáma

•             Egészségügyi adatok (amennyiben a bejelentés kezeléséhez szükséges) – például orvosi diagnosztikai adatok, vény adatok, egyéb egészséghez kapcsolódó adatok


Hogyan jutunk a személyes adataihoz?

A személyes adatokat, amelyeket feldolgozunk Ön bocsátja a rendelkezésünkre.

Személyes adatait az alábbi célokra használjuk fel:

Az Ön bejelentésével, panaszával kapcsolatos eljárás lefolytatása vagy a kért információ szolgáltatása 

Milyen jogalapon használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatainak feldolgozása ahhoz szükséges, hogy megfeleljünk a termékinformáció, termékminőségi panasz vagy nemkívánatos események monitorozásával és bejelentésével kapcsolatos törvényi kötelezettségünknek.

Továbbá, az Ön személyes adatainak kezelése jogos érdekünk, miután az Ön kérésének megválaszolása, panaszának kivizsgálása az Ön személyes adatain alapulnak, emiatt nem tudnánk válaszolni a kérésére a személyes adatai feldolgozása nélkül. 

Meddig fogjuk őrizni az Ön személyes adatait?

Személyes adatait mindig a törvény által meghatározott ideig fogjuk őrizni. Őrizni fogjuk továbbá személyes adatait azokban az esetekben, amikor erre per vagy a GSK-t érintő nyomozás miatt van szükség.

Magát a hívást, melynek során Ön bejelentést tett a GSK-nak 6 hónapig tároljuk.

Minden egyéb esetben a bejelentéshez a személyes adatait annyi ideig fogjuk megőrizni, ami a kérésének teljesítéséhez vagy kérdésének megválaszolásához szükséges. 

Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Személyes adataihoz a GSK alkalmazottai, valamint a GSK egyes beszállítóinak felhatalmazott alkalmazottai férhetnek hozzá, akik együttműködési szolgáltatást nyújtanak a GSK számára. Emellett előfordulhat, hogy személyes adatait továbbítanunk kell bizonyos Hatóságoknak. Normál esetben a betegek nincsenek név szerint megnevezve a hatósági jelentésekben. 

A személyes adatainak külföldre történő továbbítása

Az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba továbbíthatják, mint az Egyesült Államok és India. Ezek az országok esetleg nem rendelkeznek olyan adatvédelmi törvényekkel, amelyek megfelelő szintű védelmet biztosítanak személyes adatai védelmére.

Ezért lépéseket teszünk (amely magába foglalhatja az Európai Bizottság által jóváhagyott rendelkezési minták alapján megírt adatátviteli megállapodást) annak biztosítása érdekében, hogy a szerződő partnerek és a GSK csoport azon tagjai, akiknek adatokat továbbítunk ezen országokba, kötelezettséget vállaljanak arra, hogy az Ön személyes adatait megfelelő szinten védjék. Az adatátviteli megállapodásokról itt találhat több információt. 

Az Ön személyes adatainak védelme

Számos intézkedést és technológiát használunk az Ön személyes adatainak védelmére, hogy megakadályozzuk az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és a jogosulatlan felhasználást, közzétételt, módosítást vagy megsemmisítést az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

A GSK az irányelveivel és eljárásrendjével összhangban lévő, megfelelő átvilágítást követően megoszthatja az Ön személyes adatait a beszállítókkal, és írásos megállapodás alapján kötelezheti a szállítókat a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos megfelelő biztosítékokra (ideértve személyes adatai titkosságának megőrzését és megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedések bevezetését).

A GSK a hatályos adatvédelmi törvényekkel összhangban lévő, megfelelő jogi, szervezeti és technikai intézkedéseket léptet életbe az Ön adatainak védelmére. 

Az Ön jogai

Ön jogosult:

•             Úgy dönteni, hogy nem akarja, hogy a személyes adatait közvetlen értékesítési célokra használják fel;

•             Tájékoztatást kérni a GSK-tól a személyes adatainak feldolgozásáról, valamint másolatot kérni a személyes adatairól;

•             Kérni a személyes adatainak módosítását ill. törlését;

•             Kérni a személyes adatai feldolgozásának korlátozását, vagy tiltakozni az adatok feldolgozása ellen;

•             Visszavonni hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozását illetően (azokban az esetekben, amikor a GSK az Ön hozzájárulása alapján dolgozza fel személyes adatait);

•             Kérni a GSK-nak megadott személyes adatainak másik szervezethez történő továbbítását kódolt formátumban; és

•             Panaszt tenni a helyi felügyeleti hatóságnál, amennyiben az Ön adatvédelmi jogai sérülnek, vagy amennyiben Önt kár érte a személyes adatainak jogellenes feldolgozása miatt.

Azokban az esetekben, amikor Ön opcionálisan adhatja meg személyes adatait, mindig lehetősége van úgy dönteni, hogy nem adja meg azokat. 

Ha tiltakozik a személyes adatainak feldolgozása ellen, vagy ha hozzájárult a feldolgozáshoz, ám később úgy dönt, hogy visszavonja a hozzájárulást, a GSK tiszteletben fogja tartani döntését a jogi kötelezettségeinek megfelelően.

Ez jelentheti azt is, hogy nem tudjuk megtenni a leírt adatfeldolgozási célhoz szükséges lépéseket (Lásd: „Hogyan használjuk fel a személyes adatait?”) vagy azt, hogy Ön veszi hasznát az általunk nyújtott termékeknek vagy szolgáltatásoknak. A hozzájárulása visszavonása után a GSK továbbra is feldolgozhatja illetve köteles feldolgozni a személyes adatait a törvény által megengedett vagy előírt mértékben.

Amennyiben szeretne élni jogaival, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: hu.cpa@gsk.com

Ha bármi kérdése vagy kérése merülne fel a személyes adatainak feldolgozása kapcsán, vagy további információra lenne szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a GSK Adatvédelmi Tisztviselőjével (DPO) az alábbi e-mail címen: hu.cpa@gsk.com 

Adatkezelő

A bejelentéssel érintett terméktől függően

•             GlaxoSmithKline Gyógyszer-és Egészségvédelmi Termékek Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 43.

vagy

•             GlaxoSmithKline-Consumer Magyarország Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 43.