Etika

A GSK vállalati kultúrája világszerte magas szintű etikai és jogi normákon alapszik. Cégünk küldetése az emberek életminőségének javítása azáltal, hogy lehetővé tesszük számukra, hogy aktívabbak lehessenek, jobban érezzék magukat és tovább éljenek.

Mindennek alapja, hogy tevékenységünket átláthatóság, tisztesség és becsületesség vezérli. Üzleti gyakorlatunkban magas szintű normák követése mellett köteleztük el magunkat.  Irányelveink világosak és minden részletre kiterjednek, tréningek és ellenőrző tevékenységek támogatják munkatársainkat abban, hogy munkájukat a legszigorúbb etikai szabályok szerint végezzék. 

Gyógyszeripari vállalatként kitüntetett figyelmet fordítunk termékeink etikus promóciójára, továbbá klinikai vizsgálataink etikus és biztonságos lefolytatására.

Magyarországon mind a négy gyógyszergyártói szövetség elfogadta, és tagvállalatai számára kötelezővé tette a Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexét, amely a gyógyszerpromóció kereteit határozza meg.

A Kódex a gyógyszeripari vállalatok – köztük a GlaxoSmithKline - elkötelezettségét mutatja a gyógyszerpiac etikussá tétele mellett.

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a GlaxoSmithKline mindenkor a hatályos jogszabályok és a Kódex keretei között folytatja gyógyszerpromóciós tevékenységét.

A GSK munkatársai és üzleti partnerei számára lehetővé teszi, hogy az esetleges etikátlan viselkedéssel vagy jogszabályok megsértéseivel kapcsolatos aggodalmaikat jelentsék a GSK Etikai vonalán (Speak up line).

Ennek köszönhetően partnereink és az egészségügyi szakemberek biztosak lehetnek abban, hogy együttműködésünk során jogszerű és etikus tevékenységekben vesznek részt. A GSK törekszik arra, hogy csak olyan partnerekkel létesítsen, tartson fenn üzleti kapcsolatot, amelyek hasonlóan komoly etikai elvárásoknak felelnek meg, és felelősen működnek. A GSK Etikai Kódexe, a „Code of Practice” szabályozza a gyógyszerek és oltóanyagaink promócióját, továbbá az egészségügyi szakemberekkel történő kapcsolattartást. Elkötelezettségünk megerősítése érdekében a GSK kidolgozta a partnereivel kapcsolatos Magatartási Kódexet (PDF 1.5Mb) is. A Magatartási Kódex értelmében a GSK elvárja, hogy beszállítói betartsák az abban megfogalmazott alapelveket  és a mindenkor hatályos jogszabályokat.