Értékeink

A munkamódszereinket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy a fontosnak tartott értékeink minél alaposabban beépüljenek a tevékenységeinkbe.

A munkatársainktól és a partnereinktől egyaránt elvárjuk, hogy az értékrendünknek megfelelően folytassák tevékenységeiket, azaz, hogy minden tettük során szem előtt tartsák a betegközpontúság, a feddhetetlenség, az emberek tisztelete és a transzparencia alapelveit. 

Tisztában vagyunk a társadalmi elvárásokkal és ahol csak lehet, szeretnénk felülmúlni azokat.

Sales és marketing a gyakorlatban

Folyamatosan modernizáljuk a sok éves üzleti és értékesítési modelljeinket, illetve a termékeink eladási és piacra kerülési módszereit.

Kutatás a gyakorlatban

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden egyes országban megfeleljünk a legmagasabb etikai és minőségi elvárásoknak.

Etikus magatartás és a gyártási folyamataink

Az üzleti tevékenységeink során maximálisan gondoskodunk az etikai szabályok betartásáról.

Kötelezettségvállalásaink

A jövőbemutató kötelezettségvállalásaink célja, hogy - az értékrendünkkel összhangban - kielégítsük a globális egészségügyi igényeket.